… years old

 1. … yaşında.
  How old are you? Kaç yaşındasın(ız)?
  I am 36 years old: 36 yaşındayım.
  a
  man of 40 years old: 40 yaşında bir adam.
  … months old: … aylık.
  a child six moths old: 6 aylık bir çocuk.