(payment) in kind

ayni olarak ödemek Fiil
ayni ödeme İsim