(sermaye) düşük maliyetle bulunan sermaye

  1. low geared