(straight) from the horse's mouth

(bir bilgi ile ilgili olarak) gerçek
yetkili kişinin ağzından