1. (bkz: Bachelor of Arts ): Edebiyat fakültesi diploması.
  2. (bkz: British Academy ).
  3. (bkz: British Association ) (for the Advancement of Science).
  4. (bkz: British Airways )
  5. Edebiyat ve Sosyal bilimler fakültesi mezunu.
ba
(eski Mısırda) ruhu simgeleyen insan başlı kuş. İsim
Ba
barium
Ba
baryum İsim, Kimya
banka akseptansı
Baas Partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Baasçı Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Baasçı Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
to mould Fiil
to head a letter Fiil
to answer a letter Fiil
to intercept a letter Fiil
to give a letter an attractive look Fiil
to date a letter ahead Fiil
to make a letter private Fiil
to bring a letter to a close Fiil
to loss of the adventure Fiil

ba
Baryum elementinin sembolü
ba
Arap alfabesinin ve Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı
ba
Bâzı Arapça ve Farsça kelimelerin önüne ... “ile” anlamında ön ek