1. (papazların kara cübbe giydikleri) ölülerin ruhuna dua âyini.
  2. dinsizler âyini: dinsizlerin Hristiyanlıkla alay için yaptıkları âyin.