botanical and zoological gardens and nature reserves activities (nace code: r91.0.4)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler (NACE kodu: 91.04)