communication design and management department

  1. İsim, Eğitim İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim