communist labor party of turkey

  1. Özel Isim, Siyasi Partiler Türkiye Komünist Emek Partisi