community legislation

  1. AT Bakanlar Kurulu ya da AT Komisyonu tarafından çıkarılan kanunlar
  2. Topluluk mevzuatı