convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Hassasiyetinin Korunması Sözleşmesi