european outline convention on transfrontier co-operation between territorial communities or authorities

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar Veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi