extraction of crude petroleum and natural gas (nace code: b6)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06)