have a heart.

insaf etmek, insaflı davranmak, sempatik olmak.
Have a heart! İnsaf be! İnsaf et yahu!
fikrini/tutumunu/davranışını değiştirmek.
yüreği taştan olmak Fiil
İnsaf et!