human health and social work activities (nace code: q)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri (NACE kodu: Q)