ı am dead set against x.

Ölürüm de X yapmam. Cümle