Ind
(edebiyatta) Hindistan. İsim
Ind
Indies. İsim
IND
: araştırma safhasındaki yeni ilâç.
India.
Indian.
Indiana.
Indies.
independent.
index.
indicated.
indigo.
indirect.
industrial.
industry.

ind
Yan, kat, nezd