johnson grass

  1. İsim süpürgeotu
    (Sorghum helepense): yem olarak yetiştirilen kalımlı bir ot.