kindly submitted for appropriate action.

  1. İsim Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.