moral re-armament

  1. İsim Manevî silahlanma: kişi ve toplum ahlâkını yükselterek dünyayı islâh etmek amaciyle 1938'de Frank Buchman'ın
    giriştiği evrensel hareket.
    kıs.:
    MRA. Buchmanism ile ayni anlama gelir.