national product

milli hasıla tahmini
gayrısafi millî hasıla. İsim
gayrisafi milli hasıla İsim, Ekonomi
safi/net millî hasıla: gayrısafi millî hasıladan sermaye yıpranma payı çıktıktan sonra kalan miktar. national income İsim
potansiyel verim (potansiyel gayri safi milli hâsıla
potansiyel gayri safi milli hasıla
bir yıl içinde tüm kaynakların (toprak , işgücü ve sermaye) tam kullanılması durumunda üretilen mallar
ve hizmetlerin son veriminin değeri
ücret ve maaşların milli hasılaya oranı
ücret ve maaşların milli hâsılaya oranı
gayrisafi milli hasıla (GSMH) İsim, Ekonomi
brüt gayri safi milli hâsıla
tam çalışma boşluğu
brüt milli hâsıla anahtarı
gayri safi milli hâsılanın büyüme oranı trendi
gayri safi milli hasılanın büyüme oranı trendi