prepaid expenses and accrued ıncome

Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları İsim, Muhasebe