price each:

Birim Fiyatı: İsim, Ticaret
her bir malın üzerine bir fiyat koymak Fiil
her malın üzerine bir fiyat koymak Fiil