protocol to the european convention on social and medical assistance

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol