public sector bonds and notes

  1. İsim, Muhasebe Kamu Sektörü Tahvil Senet ve Bonoları