aslına sadık kopya
aslına uygun kopya
gerçek
aslı gibi kopya
sahih suret
tasdikli aslının aynı suret
aslı gibi olduğu tasdikli suret