VI
= Virgin Islands.
zorla alınan eşyanın istirdadı davası İsim
silah zoru ile, cebren.