gelişim planı alanı
bir kanunun geçerli olduğu bölgede yerleşik olmak
bir kanunun geçerli olduğu bölgede ikamet etmek
çok geniş bir dağıtım bölgesi olmak Fiil
bir şehrin yoksul semtleri İsim