a great many of ...

  1. Sıfat birçok ...
  2. İsim ...'in çok büyük çoğunluğu