1. Sıfat birdenbire, anî, beklenmedik.
  an abrupt halt: anî bir duruş.
  come to an abrupt end: birdenbire sona ermek.
 2. Sıfat sarp, çok dik (kaya, dağ vb.).
  abrupt coast: dik/sarp kıyı.
  abrupt mountains: sarp dağlar.

  abrupt ascent: çok dik yokuş.
 3. Sıfat tutarsız, insicamsız, kesik, birbirini tutmaz (örneğin bir konudan başkasına anî geçiş).
  an abrupt style.
 4. Sıfat haşin, şiddetli, sert.
  an abrupt reply.
 5. Sıfat, Biyoloji küt, kesilmiş gibi yapraksız ve filizsiz nihayetlenen.
konjonktürün birden iniş kaydetmesi