abrupt

 1. Adjective birdenbire, anî, beklenmedik.
  an abrupt halt: anî bir duruş.
  come to an abrupt end: birdenbire sona ermek.
 2. Adjective sarp, çok dik (kaya, dağ vb.).
  abrupt coast: dik/sarp kıyı.
  abrupt mountains: sarp dağlar.

  abrupt ascent: çok dik yokuş.
 3. Adjective tutarsız, insicamsız, kesik, birbirini tutmaz (örneğin bir konudan başkasına anî geçiş).
  an abrupt style.
 4. Adjective haşin, şiddetli, sert.
  an abrupt reply.
 5. Adjective, Biology küt, kesilmiş gibi yapraksız ve filizsiz nihayetlenen.
konjonktürün birden iniş kaydetmesi