1. akademik, akademi/okul/üniversiteye ait.
  academic year: öğretim yılı.
 2. meslekî veya teknik olmaktan ziyade genel veya toplumsal (öğrenim).
 3. kuramsal, nazarî, teorik.
  a purely academic question: sırf kuramsal bir sorun.
 4. soyut, mücerret, amelî veya pratik olmayan.
 5. bilimsel, ilmî.
  academic discussion: bilimsel tartışma.
 6. Eflâtun felsefesine ait, bu felsefe taraftarı.
 7. kolejli, üniversiteli (öğrenci, öğretim üyesi).
akademik başarı
akademik sanat İsim, Sanat
öğrenim durumu İsim, Eğitim
eğitim durumu İsim, Eğitim
öğrencinin eğitim durumu
akademik kurul İsim, Eğitim
üniversite hocalığı
öğretim üyeliği
akademik kariyer
üniversite çevreleri İsim
üniversite ve kolej öğrenci ve öğretim üyelerinin giyeceği uzun cüppe ve püsküllü kep
öğrenim durumunu gösterir belgeler İsim
kuramsal düzeyde tartışma
kesin bir sonuca yönelik olmayan
üniversite diploması ve doktora
kesin bir sonuca yönelik olmayan
kuramsal düzeyde tartışma
akademik takdirnameler İsim
üniversite ve kolej öğrenci ve öğretim üyelerinin giyeceği uzun cüppe ve püsküllü kep
üniversite sınavı
bilimsel özgürlük, üniversite muhtariyeti.
cüppe
üniversite hocası cüppesi
akademik payeler İsim
üniversite hocalığı
öğretim üyeliği
belli bir iş için gerekli eğitim
akademik ünvanlar İsim
üniversite unvanları İsim
beyhude bir soru
üst düzeyde tartışmaya açık konu
üniversite öğretim kadrosundaki elemanların düzeyi
öğretim durumu
akademik düzey
akademik başarı İsim, Eğitim
üniversite eğitimi
öğretim yılı İsim, Eğitim
sanayi deneyimini üniversite hayatıyla birleştirmek Fiil
Akademik Değişim Programları Birimi İsim, Kurum İsimleri