accept a proposal

  1. Fiil teklifi kabul etmek
  2. Fiil bir teklifi kabul etmek
bir teklifi kabul etmeye hazır olma
öneriyi geri kabul etme
bir teklifi ittifakla kabul etmek Fiil
teklifi ittifakla kabul etmek Fiil
bir teklifi oybirliği yle kabul etmek Fiil