accounting control

  1. kayıtların denetlenmesi (işlemlerin ve defter kayıtlarının doğruluğunu ve uygunluğunu denetleme
  2. muhasebe kayıtlarının kontrolü
  3. muhasebe kayıtlarının kontrolu