1. İsim, Kimya doğruluk
  2. İsim doğruluk, dakiklik, belginlik, sağınlık, incelik, kesinlik, sadıklık.
    The value of a testimony depends
    on its accuracy: Tanıklığın değeri doğruluğu ile ölçülür.
    experiments that require a greater accuracy: daha büyük bir dakiklik isteyen deneyler.
kayıt doğruluğunun denetlenmesi
yeter sayılacak doğruluk
doğruluğunu tetkik etmeden haber yaymak Fiil
titiz doğruluk
arzu edilecek tam doğrulukta
tam isabetle Zarf
bir tahminin doğruluğu
nişanı on ikiden vurma
çevirinin aslına sadık oluşu
ACER hız ve doğruluk testi (sayı çiftleriyle isim çiftlerinin belli bir zaman süresi içinde birbirleriyle
karşılaştırılmasını içeren memur yetenek tes
bir beyanın doğruluğunu reddetmek Fiil
bir ifadenin doğruluğunu reddetmek Fiil
bir bilançonun doğruluğunu saptamak Fiil