(a) taklit yapmak, (b)
psikol. aşırı davranışlarda bulunmak.
birşeyi temsili olarak gerçekleştirmek Fiil
birşeyi dışa vurmak Fiil
birşeyi eyleme dökmek Fiil
birşeyi canlandırmak Fiil