active stock

  1. İsim borsada çok alınıp satılan hisse senetleri
  2. hareketli hisse senedi
  3. alışverişi çok olan hisse senedi
  4. geçerli senet
  5. İsim işlem gören hisse senetleri
  6. İsim faal hisse senet dileri
  7. İsim işlem gören hisse senet dileri