actual sampling

  1. belirli bir faaliyetin yinelenme oranını saptamak için uygulanan gözlem tekniği
  2. faaliyet örneklemesi