1. Sıfat keskin.
 2. Sıfat (ağrı, sancı, ıstırap vb.) şiddetli, keskin, derin.
  acute pain: şiddetli/keskin sancı.
  acute sorrow: derin üzüntü.
 3. Sıfat son derece, hâd (safhada), büyük.
  an acute stage of disease: hastalığın hâd safhası.
  an acute
  shortage: büyük kıtlık.
 4. Sıfat kronik olmayan: ânî başlayan, birdenbire şiddetlenen ve kısa süren (hastalık), süreğensiz, gayrımüzmin.
 5. Sıfat dikkatli, tez anlayışlı, zeki, derin (anlayış, kavrayış, görüş vb.).
  an acute observer: dikkatli
  bir gözlemci.
  an acute remorse: derin vicdan azabı.
 6. Sıfat son derece hassas, duyarlı.
  an acute ear: hassas kulak.
 7. Sıfat, Geometri dar.
  acute angle: dar açı.
 8. Sıfat aksan işareti: (
  '): bir harfi ince/uzun okutur.
  é, á gibi.
 9. Sıfat bariz.
  acute accent: bariz şive.
karın bölgesinde şiddetli ağrı
dar açı İsim, Geometri
dar açılı Sıfat, Geometri
iyi işadamı
iyi kulak
keskin işitme duyusu
akut akciğer yetmezliği İsim, Tıp
keskin gözlemci
can acısı
büyük pişmanlık
akut solunum hastalığı İsim, Tıp
akut solunum yolu enfeksiyonu İsim, Tıp
keskin görme duyusu
hastalığın akut devresi
akut stres İsim, Psikoloji
akut stres bozukluğu İsim, Psikoloji
akut stres tepkisi İsim, Psikoloji
akut toksisite İsim, Çevre ve Ekoloji
dar üçgen İsim, Geometri