adjective law

  1. şekli kanun
  2. usul hukuku
  3. inşai veya usule ilişkin hukuk
  4. şekil hukuku
  5. şekli hukuk