1. Fiil karar/hüküm vermek.
  2. Fiil hakem olmak, hakemlik yapmak.
    to adjudicate on a case: bir davada hakem olmak.
    to adjudicate
    a dispute: bir anlaşmazlığa hakemlik yapmak.
hüküm verme İsim, Hukuk
karar verme yetkisi İsim, Uluslararası Hukuk
hüküm ve karar veren yetkili makamlar İsim
yargı yetkisi
bir davayı karara bağlamak Fiil
birini müflis ilan etmek Fiil
birini müflis ilan etmek Fiil
birini müflis ilan etmek Fiil
bir şey hakkında karar vermek Fiil