adjust the average

  1. dispeçi
  2. Fiil avaryayı bölüştürmek
  3. Fiil deniz sigortacılığında zararın taraflar arasında paylaşılma biçimine karar vermek