administrative council

Danıştay İdari İşler Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İsim, Hukuk