1. Sıfat çok beğenilen, takdir edilen.
    a greatly admired novel: çok beğenilen bir roman.