admit evidence

(Br) kanıtı kabul etmeye çağrı
...'i delil olarak kabul etmek Fiil, Hukuk
delil olarak kabul etmek Fiil
birinin delillerini kabul etmek Fiil
delil olarak kabul etmek Fiil