birinin delillerini kabul etmek Fiil
delil olarak kabul etmek Fiil