advance on guarantee

  1. kefillerin imza ve kişisel teminatlarına dayanan kredi
  2. kefalet karşılığı avans