1. İsim, Hak ve Özgürlükler savunuculuk
  2. İsim, Hak ve Özgürlükler savunmanlık
  3. İsim avukatlık, taraf tutma, savunma, müdafaa.
rekabet savunuculuğu İsim, Rekabet Hukuku
hak savunuculuğu İsim, Hak ve Özgürlükler
çıkar grubu İsim
bir davanın savunması
bir davayı savunmak Fiil
bir şeyi savunmak Fiil