affirm a judgment

  1. Fiil alt mahkemenin kararını tasdik etmek
  2. Fiil kararı doğrulamak