after acquired clause

  1. (US) ipoteği verenin ipoteği veriş tarihinden sonra üzerine ipotek konulabilir başka bir gayrimenkul iktisap ettiğinde
  2. İsim bunun ek teminat olarak kabul edileceği maddesi